ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์ บริษัท ปรุงรสไทย จำกัด

COMPANY PROFILE 

บริษัท ปรุงรสไทย จำกัด เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงรสอาหาร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นร้านค้าอาหาร และผู้ใช้เครื่องปรุงฯในครัวเรือน

 

The Thai Relish Company Limited is a Thai&Asian seasoning food products manufacturer whom distributes to around the globe, targets to households&restaurants

ABOUT US

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2547 เริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตภายใต้แบรนด์ชั้นนำ (OEMs) และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างต่อเนื่อง จวบจนปัจจุบัน บริษัทฯมีผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปรุงรสอาหารมากกว่า 30 รายการ  และยังคงพัฒนาต่อไป ภายใต้สโลแกนประจำบริษัทฯ   "หลากหลายผลิตภัณฑ์...  ครบครันทุกรสชาติ... "

Customer Centricity

ด้วยความเข้าใจถึง สถานการณ์เศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน การค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มุ่งเน้น ให้สินค้ามีคุณภาพเต็มเปี่ยม โดยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทำให้ได้ต้นทุนโดยรวมที่ต่ำ ภายใต้สโลแกน "ประหยัดกว่า..ในคุณค่าที่เท่าเทียมกัน... "เมื่อเปรียบกับแบรนด์ชั้นนำ

NEWS & EVENT
ข่าวสารและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
CONTENT HEADER

บริษัทปรุงรสไทยฯ มุ่งเน้นให้สินค้ามีคุณค่าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ในราคาที่ประหยัด

Copyright @2021-2023 :
The Thai Relish Company Limited