ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์ บริษัท ปรุงรสไทย จำกัด
หลายหลายผลิตภัณฑ์.. ครบครันทุกรสชาติ
"คู่ครัวคนไทย... คู่ใจร้านอร่อย!!"

COMPANY PROFILE 

บริษัท ปรุงรสไทย จำกัด (The Thai Relish Company Limited) เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่าย

สินค้า เครื่องปรุงรสอาหาร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นร้านค้าอาหาร และผู้ใช้เครื่องปรุงฯในครัวเรือน

ABOUT US

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2547 โดยแรกเริ่มผลิตภัณฑ์เดียว คือ น้ำปลา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆเรื่อยมา ด้วยการมุ่งเน้นการค้นคว้า พัฒนา และวิจัยผลิตภัณฑ์ จวบจนปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มากกว่า 30 รายการ  และยังคงมุ่งเน้น พัฒนา เพิ่มผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้สโลแกนประจำบริษัทฯ   "หลากหลายผลิตภัณฑ์...  ครบครันทุกรสชาติ... "

Customer Centricity

     ด้วยความเข้าใจถึง สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน การค้นคว้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จึงมุ่งเน้น ให้สินค้ามีคุณภาพที่เต็มเปี่ยม ในราคาประหยัด เข้าถึงผู้ใช้ได้ทุกระดับ ทุกๆครัวเรือน โดยมีคุณค่าที่ไม่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ระดับชั้นนำ บริษัทปรุงรสไทยฯ จึงมีสโลแกนเป็นแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกแนวหนึ่ง คือ...  "ประหยัดกว่า...  ในคุณค่าที่ทัดเทียมกัน... "

NEWS & EVENT
ข่าวสารและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
CONTENT HEADER

บริษัทปรุงรสไทยฯ มุ่งเน้นให้สินค้ามีคุณค่าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ในราคาประหยัด เข้าถึงได้ทุกระดับ ทุกๆครัวเรือน

ด้วยคุณค่าที่ไม่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในระดับชั้นนำ

Copyright @2021-2023 :
The Thai Relish Company Limited